Over janneke kemner

Samen met mijn man woon ik midden in de natuur. Mijn zoon en dochter en zijn twee zoons komen en gaan. We genieten van de afwisseling, elkaar en het leven.

Ons gezin is groot en de kinderen hebben de vrijheid: hun vader en hun moeder wonen met hun partners op loopafstand in hetzelfde dorp. Ze kunnen zijn waar zij willen, op hun moment. Zij kunnen hun innervoice volgen en we zijn allemaal verbonden met elkaar.

Als klein meisje was ik onder de indruk van mijn opa. Ik had een soort haat-liefde verhouding met hem. Hij had een sterke mening, iets was zwart of wit en ik voelde me daar altijd wat onzeker bij. Dacht wel tien keer na voordat ik mijn eigen mening gaf, terwijl ik soms heel andere ideeën had dan hij. Op een gegeven moment werd mijn opa hees. Hij stak zijn ‘kop in het zand’ om uiteindelijk de diagnose keelkanker te krijgen. Een intens en verdrietig traject, waarbij om te overleven zijn strottenhoofd en stembanden zijn verwijderd. Ik zat naast het ziekenhuisbed en zag dezelfde opa….. monddood. Hij de man van het woord, debat, het uiten, kon niks meer uitbrengen en ik zat naast hem. Ik zag zijn grote, donkere ogen en wist: alles is anders. Ik hield me stil, zoals ik gewend was. Wilde weg, voelde verwarring. Daarnaast wist ik, dat ik had te blijven. Bij deze pijn en dit verdriet. 

Mijn opa leerde op een andere manier ‘spreken’ met een servox. Veel mensen haakten vanuit ongeduld af. Mijn fascinatie voor het woord, dat wat hij wilde zeggen, nam alleen maar toe. Het is het begin van mijn studiekeuze logopedie geweest, waarbij ik alles leerde over communicatie en stemgeven. Maar de echte dynamieken van het wezenlijke contact bleven onderbelicht. Door me te richten op duizenden mensen die ik begeleidde, ontdekte ik dat we misschien allemaal wel de uitdaging hebben om echt stem te geven aan dat wat gezegd wil worden, ons innerlijk proces, onze binnenwereld. Onze dromen, angsten, verlangens en passies. Terwijl hier juist het èchte contact plaatsvindt met jezelf en de ander. Het echte contact van hart tot hart.

Ik deed daar zelf aan mee. Vanaf jongs af aan al. Bang voor het oordeel van de ander. Bang om afgewezen of onbegrepen achter te blijven, alleen. Het aanpassen en afstemmen zat zo in mijn bloed. Het was een kracht die me nu in de weg ging zitten. Mijn hart klopte aan de deur en de ankers gingen uit. Toch won het verlangen het van de twijfels. Ik ben op reis gegaan naar mijn hart, mijn stem en mijn bezieling. Prachtige opleidingen en visies sterkte mij en ik dacht dat ik er was. Dat ik vanuit het vertrouwen in mezelf vrij was om stem te geven aan alles in mij.

Mijn hart met liefdevolle, oordeelloze ruimte naar iedereen stelde mij in 2009 echter intens op de proef. Kon ik net zo oordeelloos en liefdevol naar mijzelf zijn als naar anderen? Kon ik stem geven aan mijn weg, me uiten ook als de woorden niet zo gemakkelijk over mijn lippen kwamen. Mijn huwelijk bevond zich in turbulent vaarwater, we lagen in scheiding en ik kreeg aanvankelijk het volgen van mijn hart maar moeilijk uitgelijnd met alle gedachten en emoties. Openheid en eerlijkheid hadden toch geweken voor mijn angsten en daarmee was ik in de eerste plaats ontrouw aan mezelf. Mijn kernwaarden: eerlijk, liefdevol en vrij stonden op scherp. Stap voor stap ben ik mijn handelen en tegenstrijdige gevoelens zoals schuld-onschuld, openheid-geslotenheid, verdriet en geluk echt gaan toelaten om uiteindelijk veel liefdevoller, rijker en vrijer te kijken naar wat is in het moment, in plaats van er wat van te vinden. Vrijer van oordeel, nu ook naar mezelf. Ik ben thuisgekomen en geef stem aan dat wat gehoord, gezien of gevoeld wil worden. Vanuit mezelf kan ik anderen in contact brengen met hun binnenwereld. Ik voel daar intens geluk bij.

Luister en leef naar je hart. Spreek je innerlijke stem – jouw gift en deel dit met de wereld!

Leven vanuit je hart werkt door in de relatie die je hebt met jezelf, je partner, je ex-partner, je (stief)kinderen en op je werk.’

Be A voice not an Echo

Ieder mens is uniek –  Laat jezelf zien & horen

OPEN UP

In de drukte van alle dag wordt veel gesproken over alles om ons heen. Maar hoe zit het binnen in jou en mij?

 

Mijn gave is een omgeving scheppen waarin ruimte, veiligheid en vertrouwen zijn om te delen. Echt te delen. Ik houd zielsveel van het leven en de echte levensverhalen met alle ups-en downs, het diepe contact in het moment. Het delen, de openheid, leidt tot delen en helen.

 

Ik houd ervan mezelf uit te dagen voorbij mijn angsten, drempels en beren op mijn weg. Zonder ze te negeren. Juist door ze aan te kijken, te aanvaarden, te voelen en vandaaruit te bewegen. Met zachte kracht – groeiend elke dag weer. Dat is wat ik meeneem in mijn contact. Het maakt me kwetsbaar, open en juist daarmee raak ik jou en jij mij.

Ik werk intuitief en vanuit diepe verbinding met hart en ziel, zet alles wat in mij zit in. Allereerst gewoon als mens – uiteindelijk reizen we samen een stuk met elkaar en ben ik jouw spiegel, gids, criticus, doorgang, storyteller, vragensteller of grensverkenner. Ik neem hierbij mijn waarden liefde – vrijheid en eerlijkheid mee in de manier waarop ik werk.

 

Daarnaast neem ik mijn deskundigheid mee die de kwaliteit van jouw begeleiding borgt: zie Linkedin

Wat kan je van mij verwachten

Persoonlijke ontwikkeling | Intuïtie | Spreker | Coach | Janneke Kemner

Je kan rekenen op mijn professionele deskundigheid. Ik heb 1000+ mensen begeleid in het leren luisteren naar hun innervoice.  Steeds is het een unieke reis. En als iemand een stuk dichterbij puur, vrij en open leven komt, voel ik me gezegend met mijn werk.

Ik integreer al mijn ervaring en kennis die ik heb opgedaan en zet deze passend bij jouw proces in. Ik werk met:

– Systemisch werken: archetypische opstellingen, familieopstellingen en organisatieopstellingen – systemisch werk volgens Hellinger en Bonnema

 – TAO training: basisuitgangspunten en technieken van genezing en ziektepreventie. Gedetailleerde formules waarop de dieptepsychologie van de oude taoïstische meesters was gebaseerd. Rituele vormen van heling, bescherming en fundamentele principes van de krijgskunst. Fascinerende inzichten in de werking van de hersenen, onze seksualiteit en het beenmerg.

Sjamanistisch priesteres: bestuderen van de kosmische patronen van ritme en trilling en oefenen in de verfijnde werking van gedachtenkracht, de wetten van aantrekking en materialisatie, helder(ziend) waarnemen, ervaren van de diepere betekenis van mythen en symbolen door middel van rituelen.

Reiki: een Japanse techniek voor stress reductie en ontspanning ondersteunend aan integratie van transformatieprocessen. Volgens het USUI systeem van natuurlijke genezing. 

Visualisatiemethode: een ondersteunende methodiek bij psychogene stoornissen. In samenwerking met Het LUMC effectonderzoek verricht en leren werken met deze methode ontwikkeld door Harm Drost.

Yoga Body Breathing: ademtechnieken die bijdragen aan stressredutie en balans tussen het parasympathische en sympatische zenuwstelsel. 

– Voice Dialogue: een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen, behorende bij delen van onze persoonlijkheid, grondleggers Hal en Sidra Stone

– Master Practitioner in Neuro Linguistisch Programmeren: een heldere en effectieve communicatiemethodiek die zelfsturing vergroot door kennis en bewustwording van menselijke processen.

Rationeel Emotieve Gedragstherapie: psychotherapie en attitudeverandering volgens Albert Ellis

Myers–Briggs Type Indicator: (MBTI) een systematiek om de verschillende persoonlijkheden te classificeren – op basis van Carl Gustav Jung psycholoog.

– Transactionele analyse: een psychotherapeutische behandelmethode met als basis de perspectief benadering van waaruit elk handelen plaatsvindt leren kennen en herkennen zodat keuzevrijheid ervaren wordt, volgens Eric Berne.

– Relationship Symphony Communication: Training liefdestaal en relatiepatronen aankijken en doorbreken.

Sensorische integratie: het proces van informatie opnemen, selecteren, en verbinden tot reacties. 

KATA: effectieve routines om gedragsverandering te realiseren

Theory U: ontwikkeld door Glasl en Lemson, een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie.

Logopedie en Foniatrie: gespecialiseerde zorg – voorlichting, preventie, wetenschappelijk onderzoek en behandeling gericht op stem, spraak, taal, gehoor, slikken en persoonlijke communicatie.

Sacred Body Wisdom & Kundalini Awakening Facilitator: proces ondersteuner bij het verwelkomen van het veld van intelligente levensenergie. Sessies zijn gericht op het in verbinding komen met je eigen essentie.

Heb je een vraag?